ЕКИП

РЪКОВОДСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ

Сюзанна Арутюнян-Василевска
Директор
Галина Калева
Главен счетоводител
Запрян Деликостов
Технически директор
Вяра Алексиева
Мениджър "Гастроли"
Катерина Георгиева
Експерт "Театрална памет"
Мариета Згурева
Артистичен секретар
Николà Боев
Експерт Реклама и PR
Международен отдел
Лора Ченакова