Профил на купувача

10 юни

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП „ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”...

Още
20 декември

Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Н.О.МАСАЛИТИНОВ” ГР. ПЛОВДИВ

Още