ЗА ТЕАТЪРА

КОНТАКТИ

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ПЛОВДИВ
Адрес: ул. “Княз Александър I” 38, Пловдив
E-mail: dtp@dtp.bg
Facebook: facebook.com/dtplovdiv
Билетна каса – 032 271 271

Директор – Сюзанна Арутюнян-Василевска
032 271 272, director@dtp.bg

Арт директор – Кръстю Кръстев
director@dtp.bg

Технически директор – Запрян Деликостов
0882 389 554, delikostov@dtp.bg

Главен счетоводител – Галина Калева
032 271275, g_kaleva@dtp.bg

Артистичен секретар – Мариета Згурева
032 271 272, marieta@dtp.bg

Мениджър „Гастроли“ – Вяра Алексиева
0882 389 554, vera@dtp.bg

Експерт Реклама и PR – Никола́ Боев
0886 689126, nikola.boev@dtp.bg

Експерт Маркетинг и продажби - Мария Колева
0888 504148, maria.koleff@dtp.bg

Технически сътрудник - Венцислав Петров
0887 797928, v.petrov@dtp.bg

Cчетоводство
032 271 279

Длъжностното лице по защита на личните данни и служител, отговарящ
за разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН - Елена Сивкова Атанасова

032 271254, signal@dtp.bg

Музей на театъра - уредник – Пепи Деликостова
0887 918 166, museum@dtp.bg

Салонен управител - Мариета Димитрова
mdimitrova@dtp.bg

Напишете ни съобщение