Сюзанна Арутюнян-Василевска

Сюзанна Арутюнян-Василевска

Директор

Сюзанна Арутюнян-Василевска е родена на 09.10.1981г в Ереван, Армения. През 2000 г. завършва НУМТИ „Добрин Петков“ гр. Пловдив като артист-инструменталист с инструмент пиано. Следва в Академия за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство (АМТИИ) – гр. Пловдив, където получава бакалавърската си степен по специалност „Педагогика на обучението по музика“. През 2005 г. завършва магистратура по „Арт мениджмънт“ в същия университет, а през 2012 година получава научна степен „Доктор“ по „Маркетинг на музикално-сценичните изкуства“. През 2018 придобива академична длъжност „Доцент“ по специалност „Артмениджмънт и маркетинг в изкуството“ отново в АМТИИ.

От 2006 година е маркетинг мениджър на Драматичен театър – Пловдив.

От 2022 година заема длъжността на заместник-директор.

От юни 2023 година заема длъжността на временно изпълняващ длъжността директор.

Също от 2006 година до днес преподава на магистри в АМТИИ – гр. Пловдив по дисциплините „Арт мениджмънт“, „Маркетинг и творческа дейност“ и „Реклама и изкуства“.

През 2019 година получава награда на ректора за висока активност в учебния процес и творчески постижения на възпитаниците.

Съавтор на първия учебник по Артмениджмънт в България;

По-важни публикации:
Докторат на тема: „Културен БРАНД“;

Хабилитационен труд на тема: „Маркетингов подход в управлението на музикално-сценичните изкуства“;

„За релациите изкуство – артклъстери и креативни индустрии”, Годишник на Академията за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство – 2010 г.;

„Необходимост от икономически знания в образованието в сферата на сценичните изкуства” в издание „Висшето икономическо образование – изследване, обучение, иновации”, издателство – Международно висше бизнес училище, 2012 г.;

„Пъблик релейшънс и изкуства“. Годишник на Академията за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство – 2012 г.;

„Културен бренд. “To be or not to be”. Научно-практическа конференция на тема “Управленски и маркетингови проблеми в изкуствата”. Сборник доклади издаден през 2013г.;

“Маркетинговото проучване като вид комуникация за преодоляване на бариерите при навлизане на пазара на изкуствата”. Научно-практическа конференция на тема “Управленски и маркетингови проблеми в изкуствата”. Сборник доклади издаден през 2014 г.;
“Teatro alia Scala – тайната на легендата”. Международна научно-практическа конференция на тема “Мениджмънт и маркетинг в изкуствата”. Сборник доклади издаден през 2015 г.;

“Flash mob истерия или новият маркетингов инструмент на 21 век”. Международна научно-практическа конференция на тема “Управленски и маркетингови проблеми в изкуството”. Сборник доклади издаден през 2016 г.;

“Защо да брандираме изкуството?“. Международна научно-практическа конференция на тема “Управленски и маркетингови проблеми в изкуството”. Сборник доклади издаден през 2018 г.;

"Влиянието на пандемията от COVID - 19. Предизвикателствата и най-засегнатите области на културата". Международната научно-практическа конференция "Управленски и маркетингови проблеми в изкуството", 2020 г.

Има множество менажирани и реализирани музикални проекти и театрални спектакли из всички големи и малки сцени на България, както и в чужбина.

Вече повече от 15 години е личен мениджър на българския артист, автор и режисьор Камен Донев.