Луцифер

от Хосе Варлета

Гостува Сатиричен Театър "Алеко Константинов" – гр. София

Спектакъла ще се изиграе на сцената на Bee Bop Café

Loading..

ОПИСАНИЕ

Спектакъла ще се изиграе на сцената на Bee Bop Café

от Хосе Варлета
превод Мариана Манолова
сценичен вариант и постановка Николай Младенов
сценична среда и костюми Боян Арсов и Николай Младенов
музикално оформление Мартин Каров

моноспектакъл на БОЯН АРСОВ

драматург Богдана Костуркова
втори асистент режисьори Яна Каменова/Ива Станчева

фотограф Петър Петров

"Луцифер е намигане към святото и идва да ни каже, че несвятото е органична необходимост, за да съществуваме пълноценно в този така порочен свят. Луцифер е забавен кабаретен негодник, който с хумора си ще свидетелства от първо лице, за да докаже на света, че трябва да го заобичаме и да си дадем сметка, че вкусът от истинския живот е и горчив, и много сладък, а пътят е непрестанното ходене по ръба на острието. Всичко това поднесено възпитано и с вкус, но въпреки това - вече сте предупредени, че този спектакъл е едно кабаре, забранено за целомъдрени уши и преди всичко - изключително забавен."

Николай Младенов, режисьор

"ЕДНО КАБАРЕ… ЕДИН БУКЕТ/ПЕЛИН ОТ БОГОХУЛСТВО
Преди време едно съмнение пърхаше в главата ми: разбираме ли реалната необходимост от съществуването на злото? И търсейки отговора на този въпрос, се роди идеята за „Искам думата“, изхождайки от религиозното схващане, че е необходим един виновник за всичко лошо случващо се в света.
А какво би се случило, ако Ева не беше яла от забранения плод, след като е била изкушена от Него? За християнството това е началото на човечеството, но ако „змията“ не съществуваше в това уравнение, къде щяхме да бъдем ние сега? И тъй като би било трудно да потърся директно обяснение от Бога за това, още повече и не вярвайки в неговото съществуване, реших да напиша този текст, за да докажа създаването на дявола и на бащата на лъжите, който според написаното и е необходим също толкова, колкото и неговият антагонист. Още повече, че можем да отидем на небето, само ако сме правили добро, но ако не съществува злото, как ще правим/измерваме доброто?"

Хосе Варлета, автор