Щастлив съм!

от Емил Бонев

Гостува Драматичен театър Н. Хайтов – Смолян

Loading..

ОПИСАНИЕ

Този спектакъл ще разкаже как Ненчо Илчев е съхранил Вдъхновението си след сънищата наяве и живота като насън, радостната тъга и тъжния смях по пътя на себеопознаването и самоусъвършенстването. Ще припомни за духовните учители, които са му давали криле, когато е бил на колене пред непосилните си мечти. За самочувствието от победите и за поуките след загубите. И как е постигнал своето верую «Бог, семейство, професия, приятели», което му помага и го мотивира да продължава да забавлява, замисля и вдъхновява няколко поколения с магията на своето живеене.
„Щастлив съм!“ - един спектакъл на Ненчо Илчев

Автор и режисьор - Емил Бонев
Сценография – Елена Иванова