Проект Миятев

Пловдивска театрална хроника

През 1980-та година в Държавен архив Пловдив попада ценен документ. Той съдържа около 500 ръчно изписани страници. Оказва се, че това е ръкопис и е дело на един от първите актьори в трупата на пловдивския театър – пионерът Георги Миятев. Той постъпва в „състава“ още през 1894г. Предположението ни е, че още тогава започва да си води бележки и да описва развитието на идеята за пловдивски театър. В основата на това изследване е детайлно, обстойно и автентично наблюдение на създаването на театралното изкуство в града ни, което съдържа в себе си кратки лични бележки и в по-голям процент цитати от местната преса. Това прави ръкописа своебразен исторически очерк, който присъства като диркетен разказвач на времето. Периодът, който обхваща ръкописът е 1876г- 1932г. Благодарение на амбицията на пловдивския театър и с подкрепата на Държавен архив Пловдив и ИК Жанет 45 този безценен исторически артефакт е издаден като книга и може да бъде свидетелство за гордостта, че професионалният български театър има своите корени в Пловдив.

Хрониката