Новини

Театърът набира разпоредители

9 август 2021, 09:57

Основни задължения на разпоредителите в театъра

Посрещат и настаняват зрителите в Драматичен театър – Пловдив, проверяват входните билети, обслужват зрителския гардероб, следят и осигуряват реда в залата и фоайетата по време на представления.

Какво търсим в кандидатите

Интерес за нас представляват комуникативни, инициативни, дипломатични, приветливи и учтиви кандидати с добри умения за справяне в напрегнати ситуации и с познания за театралния етикет. Не се изисква предишен опит на подобна позиция. Работата е подходяща за студенти.

Заетост и възнаграждение

По предварително изготвен месечен график. Заетостта не е всяка вечер и зависи от програмата на театъра. Стандартната ангажираност за дежурство е между 18:00 ч. и 22:00 ч. Възможни са ангажименти и през почивните дни, както и дневни ангажименти. Необходимо е кандидатите да имат готовност и възможност да работят във всяка делнична вечер. Няма възможност графикът да бъде съобразен с други вечерни ангажименти на разпоредителите.

Брутното възнаграждение е 30 лв. на присъствие.

Моля, отговорете на следните въпроси:

  1. Колко често посещавате театрални постановки? Разкажете ни накратко впечатленията си от последния спектакъл, който гледахте.
  2. Избройте по няколко свои позитивни и негативни качества.
  3. Опишете реална конфликтна ситуация, в която сте попадали. Какво според Вас е причинило конфликта? Аргументирайте начина, по който сте реагирали.
  4. Защо желаете да бъдете разпоредител в Драматичен театър – Пловдив?

Кандидатури без попълнен въпросник няма да бъдат разгледани.

Кандидатствайте на имейл mdimitrova@dtp.bg , като изпратите CV с актуална снимка и попълнен въпросник до 31.08.2021 г.

Желаем Ви успех!