Новини

Търг с явно наддаване за магазин на главната

26 октомври 2011, 07:21

Драматичен театър „Н.О.Масалитинов”-Пловдив обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
МАГАЗИН, със застроена площ от 31,10 кв.м, разположен на партерен етаж, с административен адрес - град Пловдив, ул.”Княз Александър І” №38.
Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска 900 лева. Стъпка за наддаване – 100 лева. Участниците да са търговци.
Тръжната документация може да се закупи от счетоводството на Драматичен театър – Пловдив от 26 октомври до 25 ноември 2011 година на цена от 50 лева.
Оглед на имота да се извършва всеки работен ден от 26 октомври до 25 ноември 2011 година от 10.00 до 16.00 часа, само след закупуване на тръжната документация и след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа на тел. 032/ 271 274.
Заявление за участие в търга, попълнено и подписано от надлежен представител на търговеца, да се подаде до 16.30 часа на 25 ноември 2011 година в деловодството на Драматичен театър на ул. “Княз Александър І” 38, град Пловдив, а търгът ще се проведе на 28 ноември 2011 година от 10.00 часа на същото място.Драматичен театър „Н.О.Масалитинов”-Пловдив обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
МАГАЗИН, със застроена площ от 31,10 кв.м, разположен на партерен етаж, с административен адрес - град Пловдив, ул.”Княз Александър І” №38.
Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска 900 лева. Стъпка за наддаване – 100 лева. Участниците да са търговци.
Тръжната документация може да се закупи от счетоводството на Драматичен театър – Пловдив от 26 октомври до 25 ноември 2011 година на цена от 50 лева.
Оглед на имота да се извършва всеки работен ден от 26 октомври до 25 ноември 2011 година от 10.00 до 16.00 часа, само след закупуване на тръжната документация и след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа на тел. 032/ 271 274.
Заявление за участие в търга, попълнено и подписано от надлежен представител на търговеца, да се подаде до 16.30 часа на 25 ноември 2011 година в деловодството на Драматичен театър на ул. “Княз Александър І” 38, град Пловдив, а търгът ще се проведе на 28 ноември 2011 година от 10.00 часа на същото място.