Новини

Драматичен театър – Пловдив обявява конкурс за експерт „Реклама и PR“

1 юли 2022, 09:58

Драматичен театър – Пловдив обявява конкурс за експерт „Реклама и PR“.

Искаме да обогатим екипа си с креативен човек, който притежава отлична комуникативност, инициативен е и умее сам да поставя пред себе си нови творчески хоризонти, към които лети, колкото смело, толкова и отговорно. Кандидатът, който търсим, обича изкуството и притежава качества и характер за работа в разнороден екип. Важно е да има високо ниво на грамотност по български език! Опит в сферата на дигиталния маркетинг е предимство.

Театърът предлага постоянен трудов договор на пълно работно време след 6-месечен изпитателен срок.

Основни отговорности и задължения:

  1. Изготвя предложения за PR и рекламни дейности.
  2. Реализира одобрените / заплануваните PR и рекламни дейности.
  3. Отговорен е за дигиталния маркетинг – Facebook, Instagram, Google Business, имейл маркетинг, вкл. създаване и управление на платени рекламни кампании.
  4. Отговаря за комуникацията с медиите, изготвяне на прес информация, организиране на пресконференции и PR събития.
  5. Администрира съдържанието в уебсайта на театъра.
  6. Създава и поддържа дигитални медийни досиета на спектаклите от репертоара на Театъра.
  7. Комуникира с фотографи, дизайнери, печатници, партньорски организации във връзка със създаването на рекламни визии.

Изисквания за заемане на длъжността:
Висше образование в сферата на маркетинг, PR, реклама, артмениджмънт и сходни.

Предимства:
Владеене на английски език, опит на сходна позиция, опит или преминато обучение по дигитален маркетинг, умения по графичен дизайн.

Очакваме Вашите биографии, придружени от мотивационно писмо, на hr@dtp.bg до 10 юли 2022 г. Ще се разглеждат само кандидатури със CV и кратко описание (до една стандартна страница) на мотивацията за заемане на обявената позиция.

Желаем Ви успех!