Новини

Обява

11 декември 2014, 08:11

Драматичен театър „Н.О.Масалитинов” обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на: МАГАЗИН, със застроена площ от 38.33 кв.м., разположен на партерен етаж, с административен адрес - Пловдив, ул.”Княз Ал. І Батенберг” №38. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 1200 лв. Стъпка за наддаване – 120лв. Депозит за участие в търга – 1200 лв. Участниците да са търговци. Тръжната документация може да се закупи от счетоводството на театъра от 15.12.2014г. до 15.01.2015г. на цена от 300 лв.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 15.12.2014г. до 15.01.2015г. между 10.00 и 16.00 ч., само след закупуване на тръжната документация и след предварително съгласуване на времето за оглед на тел. 032/ 271 272.
Заявление за участие в търга, попълнено и подписано от надлежен представител на търговеца, да се подаде до 16.30 ч. на 15.01.2015г. в деловодството на театъра на ул. “Княз Александър І” 38, Пловдив, а търгът ще се проведе на 16 януари 2015 година от 10.00 ч. на същото място.