Новини

Кандидатствайте за разпоредител в театъра

22 ноември 2017, 22:00

Разпоредителите в театъра посрещат и настаняват зрителите, обслужват зрителския гардероб, проверяват входните билети, следят за реда в залата и фоайетата по време на представления. Стандартно са ангажирани между 18:00 ч. и 21-22 ч. в делнични вечери, от 6 до 13 пъти в месеца. Възможни са ангажименти и в почивни дни. Брутното възнаграждение е 15 лв. на дежурство. Работата е подходяща за студенти.

Търсим приветливи, лъчезарни, учтиви, комуникативни, инициативни кандидати, дипломатични, с добри умения в разрешаването на проблемни ситуации, които познават театралния етикет.
Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят до 01.12.2017 г. имейл със заглавие Разпоредител на dtp@dtp.bg с приложени CV с актуална снимка и отговори на следните въпроси:

  1. Колко често посещавате театрални постановки? Разкажете ни накратко впечатленията си от последния спектакъл, който гледахте.
  2. Имате ли опит в сферата на обслужване на клиенти? Опишете накратко.
  3. Избройте три свои личностни качества, които смятате, че най-точно Ви описват.
  4. Как се справяте в конфликтни ситуации?
  5. Защо искате да сте разпоредител?

Кандидатури без попълнен въпросник няма да бъдат разгледани.