Новини

Драматичен театър-Пловдив отдава под наем кафе-ресторант с градина в театъра

10 март 2014, 11:03

Драматичен театър „Н.О.Масалитинов” – Пловдив обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
1.1.Кафене “Арт-клуб”, разположено в сутеренния етаж на административната сграда на Театъра, цялото с площ от 88.02 кв.м, състоящо се от антре, зала-бар, кухня, коридор, тоалетна-умивалня;
1.2. “Клуб на артиста”, с площ от 168.56 кв.м., състоящ се от зала за консумация, бар-бюфет, кухня, подготвителна, миална, преддверие, склад, гардеробна и съблекалня за персонала с тоалетна и душ, тоалетни за посетители, стълбище, при граници – вътрешен двор, съществуваща сграда на театъра, склад-инвентар, разположен в партерния етаж от Камерна зала (пристройка) към Драматичен театър „Н.О.Масалитинов”, с предназначение – кафе-ресторант, при следното ограничение – безпрепятствено и постоянно осигуряване на достъп от вертикална хидравлична платформа чрез минаващата пред Клуба на артиста топла връзка за осигуряване на достъпна среда към камерната и театралната зала и
1.3. възможност за разполагане на маси във вътрешния двор на Театъра – атриум (летен театър), като пространството за разполагане на масите се определя с площ от около 285 кв.м. и се състои от плочник пред входа на основната сграда на Театъра, стълбищна площадка пред камерна зала и плочник-тераса за зрители пред лятната сцена, като масите са разположени така, че да не пречат на свободния достъп на лица до Театъра (има се предвид всички входове и помещения) и не засягат обособените за преминаване места.
Всички по-горе, ситуирани в УПИ V-Народен театър, кв.72-нов (13-стар) по плана на ЦГЧ-Пловдив, с административен адрес – град Пловдив, „Княз Александър І” №38.
Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска за всички обекти -1 400 лева.
Критерий за оценка на предложенията е най-високата предложена месечна наемна цена.
Стъпка за наддаване – 100 лева.
Участниците да са търговци.
Тръжната документация може да се закупи от счетоводството на Драматичен театър – Пловдив от 10 март до 10 април 2014 година на цена от 100 лева.
Оглед на имотите да се извършва всеки работен ден от 10 март до 10 април 2014 година от 10.00 до 16.00 часа, само след закупуване на тръжната документация и след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа на тел. 0882 925570; 271 272.
Заявление за участие в търга, попълнено и подписано от надлежен представител на търговеца, да се подаде до 17.00 часа на 10 април 2014 година в деловодството на Драматичен театър - на ул. “Княз Александър І” 38, град Пловдив, а търгът ще се проведе на 11 април 2014 година от 10.00 часа на същото място.