– Награда „Пловдив“ за театър на Анелия Ташева за ролята на Кукушнина в „Доходно място“

– Награда „Любимец 13” на Камен Донев за авторския му спектакъл „Възгледите на един учител за народното творчество” – Димитровград 2009 г.