Archives

20 декември 2016, 15:14

Вътрешни правила ЗОП

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Н.О.МАСАЛИТИНОВ” ГР. ПЛОВДИВ