Откритата лятна сцена в двора на театъра е подходяща за камерни театрални постановки, концерти, модни ревюта и други сценични изяви. Сцената се оборудва с осветление и озвучаване според индивидуалните параметри на всяко мероприятие.