Усещане за любов

гостуващ спектакъл

Описание

режисьор Бойка Велкова

музика Теодосий Спасов

Участват: Бойка Велкова и Ивайло Захариев