МФТТ „Черната кутия“ – откриване

Описание

Официално откриване – ROMANZA – триптих на интимността (Италия)