Лекция № 3 за силата на словото

авторски спектакъл на Камен Донев