Вестникар ли?

от Иван Вазов

гостува Театрално-музикален център - гр. Кърджали