Боинг Боинг

от Марк Камолети

гостува ДКТ„Иван Радоев“ - Плевен

Описание

режисьор  Васил Василев

Участват: Петко Венелинов, Димитър Баненкин, Бориса Сарафова, Елица Анева, Камелия Хатиб, Нина Илиева-Петкова