20 декември

Вътрешни правила ЗОП

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Н.О.МАСАЛИТИНОВ” ГР. ПЛОВДИВ

Още