ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ПЛОВДИВ

Адрес: ул. “Княз Александър I” 38, Пловдив

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/dtplovdiv

Билетна каса – 032 271 271

Директор – Кръстю Кръстев
032 271 272, [email protected]

Артистичен секретар – Мариета Згурева
032 271 272, [email protected]

Заместник-директор – Деница Димитрова
032 271 274, [email protected]

Технически директор – Запрян Деликостов
0882 389 554, [email protected]

Маркетинг мениджър – Сюзанна Арутюнян-Василевска
032 271 277, [email protected]

Мениджър „Гастроли“ – Вяра Алексиева
0882 389 554, [email protected]

Мениджър „Програми и проекти“ – Валери Кьорлински
0882 389 554, [email protected]

Главен счетоводител – Галина Калева
032 271275, [email protected]

Cчетоводство
032 271 279

Напишете ни съобщение