Сюзанна Арутюнян-Василевска

Мениджър "Маркетинг и продажби"

Сюзанна Арутюнян-Василевска е родена на 09.10.1981г в Ереван, Армения. Завършва НУМТИ „Добрин Петков“ гр. Пловдив  с пиано. Следва в Академия за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство (АМТИИ) – гр. Пловдив, където получава бакалавърската си степен по специалност „Педагогика на обучението по музика“. Завършва магистратура по „Арт мениджмънт“ в същия университет, а през 2012 година получава научна степен „Доктор“ по „Маркетинг на музикално-сценичните изкуства“. През 2018 придобива академична длъжност „Доцент“ по специалност „Артмениджмънт и маркетинг в изкуството“ отново в АМТИИ.

От 2006 година е маркетинг мениджър на Драматичен театър – Пловдив.

Също от  2006 година до днес преподава на магистри в АМТИИ – гр. Пловдив по дисциплините „Арт мениджмънт“, „Маркетинг и творческа дейност“ и „Реклама и изкуства“.

Вече повече от 10 години е личен мениджър на Камен Донев.