Патриция Пъндева

Актриса

Може да гледате в:

Уют от Камен Донев
Коприна по романа на Алесандро Барико
Експрес "ХХ век" от Кен Лудвиг
Одисей по Омир, автор Александър Секулов
Дебелянов и ангелите от Александър Секулов. Използвани са текстове от "Слепия градинар" на Валери Стефанов