Патриция Пъндева

Актриса

Може да гледате в:

Експрес "ХХ век" от Кен Лудвиг
Събитие от Владимир Набоков
Одисей по Омир, автор Александър Секулов
Дебелянов и ангелите от Александър Секулов. Използвани са текстове от "Слепия градинар" на Валери Стефанов
Работно време авторски спектакъл на Камен Донев
Боряна от Йордан Йовков