Деница Димитрова

Заместник-директор

Деница Димитрова завършва ЕГ „Иван Вазов“ в Пловдив  с английски език. Следва в  University of Southern Мaine, САЩ, където получава бакалавърска степен по специалност Communication. Завършва магистратура по „Управление на човешките ресурси“ в Пловдивски университет „П. Хилендарски“. От 2006 г. е заместник-директор на Драматичен театър-Пловдив. Предишният й професионален опит е в сферите на администрацията и на маркетинга, както в чужди организации, така и в големи български компании. Деница Димитрова е преводач на пиеси от английски език.
Управление на проекти:
– Ръководител проект по програма ФАР „Създаване и управление на Дневен център за възрастни хора на пенсионна възраст в с. Старосел – община Хисаря“.
– Координатор на театралния проект „Куфарите“, реж. Недялко Делчев – един от мащабните проекти, част от пътуващата културната платформа за изкуства „Black/ North SEAS“, финансирана от програма „Култура 2007-2013“ на ЕС.