МФТТ „Черната кутия“

Описание

ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ

EVENING SHADOW – Theatropersona company (Италия)

(танцов театър)

Информация за спектакъла може да намерите тук/ Information about the performance you could find here:

blackbox-fest.com/index.php/bg/program2017