Дебелянов и ангелите

от Александър Секулов по "Слепия градинар" на Валери Стефанов